mandag den 16. januar 2012

Citat fra Gombrowicz


”Jeg ville ønske at man i min person fik øje på det jeg pådutter. Trænge sig ind på folk, som en personlighed, for derefter at være denne underkastet for hele livet. Andre dagbøger bør forholde sig til den her foreliggende som ordene ”sådan er jeg” forholder sig til ordene ”sådan vil jeg være”. Vi har vænnet os til døde ord der blot hævder noget, men det ord er bedre som vækker til live. Spiritus movens. Hvis det skulle lykkes mig at fremmane denne bevægende ånd her på dagbogens sider ville jeg kunne fuldbyrde mangt og meget. Først og fremmest ville jeg (og det er så meget des mere nødvendigt som jeg er en polsk forfatter) kunne søndersprænge dette snævre begrebsbur som I har villet holde mig fanget i. Alt for mange mennesker der var en bedre lod værdig har ladet sig lænke. Ingen anden, jeg selv alene, bør besætte min egen rolle.
                      Og videre – ved at jeg, som en form for forslag, fremlægger problemer der mere eller mindre er forbundet med mig selv, drager jeg mig selv ind i dem og de fører mig imod andre indvielser som endnu er mig ukendte. At trænge så langt ind som muligt på jomfruelige kulturers terræn, til steder i dem der endnu er halvvilde og derfor uanstændige, og også at ophidse sig selv ved at ophidse Jer til at være drastiske. For jeg ønsker nemlig at møde Jer netop i det krat, knytte forbund med Jer på den – for Jer og for mig – vanskeligste og mest utrolige måde.”

(Witold Gombrowicz: Dagbog 1953-1954, Arena 1979, side 64-65)

Ingen kommentarer: