mandag den 24. januar 2011

Ny bok i serien Modernisme i nordisk lyrikk

SAMSPILL MELLOM KUNSTARTENE

Artikler på svensk, dansk og norsk

I denne boka gjør en gruppe lyrikkforskere enkelte punktnedslag i den
nordiske modernismens mange og varierte former for samspill med andre
kunstarter. Det handler om impulser som dikterne henter fra
bildekunst, musikk, arkitektur m.m.

Innholdsliste:

Per Bäckström & Unni Langås:
Samspill mellom kunstartene. Innledning

Eva-Britta Ståhl:
Musikken i dikten - dikten i musikken
Obstfelder, Hillarp og Harding om Wagner

Louise Mønster:
Byzantiske billeder
Ikoner hos Ekelöf og Nordbrandt

Idar Stegane:
Dikt og bilete hos Lindegren, Åkesson og Økland

Unni Langås:
Plastiske ord
Skulpturdikt i norsk og dansk etterkrigslyrikk

Anders Nilsson:
Modern nordisk poesi och arkitektur

Peter Stein Larsen:
En verdensløs kendsgerning
Ekfrastiske former i nyere nordisk lyrik

Hadle Oftedal Andersen:
Den postmoderne nettverksteksten
Referanser til filosofi og annan kunst hos Strunge og Ulven

Boken er redigert av Hadle Oftedal Andersen, Per Bäckström og Unni Langås.
161 sider.

Inkludert porto og ekspedisjonsgebyr koster boken ca. 21 euro
(motsvarer ca. 157 danske, 167 norske eller 189 svenske kroner).

Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4 bestilles
via e-post til hanna.suomaa[a]helsinki.fi

Vi minner om at man fremdeles kan bestille:
Modernisme i nordisk lyrikk 1. 2005
Stedet - Modernisme i nordisk lyrikk 2. 2008
Nordisk lyrikktrafikk - modernisme i nordisk lyrikk 3. 2009tirsdag den 18. januar 2011

Barde under skyerne

EN KRAGE

Lad cirklen halvere
det skarpeste hjørne
så sjælen blir rund

for barberskummet vælder
fra træerne
højt på en gren.

Faldt over dette digt fra Simon Grotrians digtsamling Barde under skyerne, der udkom sidste år på Engum Sogn Musiks forlag. Det første der slår een, er rytmen, daktylerne i den første strofe. Det næste er naturligvis allusionen til Johan Ludvig Heibergs "Højt på en gren en krage". Kragen ender som bekendt med at blive skudt. Men hvorfor allusionen? Første strofe afslører muligvis noget, nemlig det her med "skarpeste hjørne" og sjælen, der bliver rund. Er vi til en rund fødselsdag, hvor melodien går på netop den sang? Men cirklen er formentlig også kloden og kloden også et hoved, som det ofte er hos Grotrian. Derfor barberskummet og træerne, der er som skægstubbe på et hoved. Skal de fældes, barberes af kloden?. Det vender man så yderligere på hovedet ved, at "barberskummet vælder/ fra træerne". Men kragen troner stadig deroppe. Består digtets vers af grene, er digtet et træ? Alle muligheder holdes åbne. Digtet handler om tid, alder, død (og kragens genopstandelse?), men det leger også med vores forestillinger og gror videre på Grotrians forunderlige lyriske univers. Et sted i digtsamlingen står der "en verden kan skabes/ idet den benævnes". Derfor nutiden, den altid påtrængende nutid, hos Grotrian. Vi er altid vidner til en verden, der skabes, idet den benævnes. Mange vil sige, at den kun findes på papiret, men den findes jo også i læseren - i læserens forestilling. Her udfordres man altid af Grotrian, og det er måske netop meningen. Vores vante forestillinger skal udstilles, stilles ud, sprænges. "Dug er diamanter", som der står et sted i bogen, dvs. de er diamanter, de er ikke som diamanter. Udeladelsen af dette som er en af de vigtigste ting ved forfatterskabet, tror jeg. En verden findes, idet den benævnes.

Bogen kan købes ved henvendelse til prk[a]km.dk. God fornøjelse

mandag den 3. januar 2011

Ti fingeraftryk er lig en blomst

Jeg var så heldig at få tilsendt en lille julegave fra non-profit forlaget Fingerprint. Blandt gaverne var bl.a. de tre bøger fra den nystartede serie [NOORD] (se billedet).

Bl.a. Lars Skinnebachs turismefortælling "Kapitaland", som på en interessant og dejligt idiosynkratisk måde skildrer en families rejse til Malaysia (tror jeg, at det er).

Fremhæves bør også Sigurd Tenningens foruroligende barndomsfortælling "Vevet". Sådan cirka Villy Sørensen opdateret til det 21. århundrede (ud med fede fæle freudianske symboler og den slags / ind med sørøvere).Med i gaven var også den lille smukke "Dialog X". Også den afspejler hele foretagendes elegance og kreativitet, ja fikshed. Som afslutning på [FINGERPRINT]s serie af Instant Litteratur, har alle [FINGERPRINT] forfatterne således skrevet en fælles tekst på præcis 2000 ord. Ti forfatteres fingeraftryk er lig en blomst. Sådan.

Abernes skrift


Lasse Krog Møller og Anders Visti:
Abernes Skrift
C.I.R.K.A. (Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse)
Forsøgsopstilling No. 137C

”Now, God help thee, poor monkey!”
William Shakespeare: Macbeth

Man kan i princippet konstruere, ikke blot alle de tekster der allerede findes i verden, men også alle kommende,endnu ikke eksisterende tekster, samt disse eksisterende og ikke-eksisterende teksters fejlbehæftede udgaver,og disses apokryffe udgaver, blot ved at sammensætte det latinske alfabets tegn, mellemrum, punktum,komma, A, B, C osv.Gennem en computergeneret 'abemaskine' sætter C.I.R.K.A sig for, med tilfældige sammensætninger af detlatinske alfabet, at efterprøve idiomet ”hvis uendeligt mange aber i uendeligt lang tid skriver på uendeligt mangeskrivemaskiner, vil de i løbet af et ikke nærmere defineret tidsrum have skrevet fx Shakespeares samlede værker”.
I Forsøgsopstilling No. 137C producerer abemaskinen en stadigt voksende mængde potentiel tekst, der efter-følgende er klar til komparative studier og sammenholdninger med verdens allerede eksisterende tekster ogspekulationer om fremtidige tekster.

KOH-I-NOOR, Den Frie Udstillingsbygning
Udstillingsperiode 8. januar – 30. januar 2011
Fernisering fredag d. 7. januar kl. 17.00 – 20.00Forlaget * [asterisk] v./ iM7
J.M. Mørks Gade 7B
8000 Århus C.