søndag den 28. april 2013

Fordele og ulemper ved at udvikle vinger

Lige et par ord om Morten Søndergaards fine, Fordele og ulemper ved at udvikle vinger. Først skulle jeg jo lige finde ud af at tage omslaget af for at finde ud af, at indersiden bestod af en flot collage, bl.a. indeholdende et billede af forfatteren selv (med vinger). Collage-agtig er bogens indhold sådan set også. Tue Andersen Nexø var ikke begejstret for dette i sin anmeldelse i Information, men jeg kan egentlig godt lide kontrasterne - at der er plads til både det høje og det lave, nogle gange endog på samme tid, som i de ordspil Søndergaard ofte benytter sig af. Måske kunne man læse bogen som en art Greatest Hits. Der er således digte, der peger i retninger af hele forfatterskabet, men de peger som et pindsvin, havde jeg nær sagt. Dvs. de peger på encyklopædisk og fragmenteret vis. Søndergaard skriver ikke, som fx Peter Laugesen, på et beat, han bliver mere og mere fortrolig med. Han skriver snarere på en rastløs, uformuleret nysgerrighed, der stritter i mange retninger på samme tid. Han snubler over ordene, ideerne, fraserne, traditionen, sig selv på sin vej videre, fremad i sproget.

Og så er han en stærk erotisk digter, har jeg fundet ud af. Mine favorit-digte i den nye bog er uden tvivl de, der figurerer i afsnittet "Erosrose". Fx dette:

Erosrosen drypper
sin tyngdesaft i os.

Vi vidste ikke at vi
kunne siges så enkelt.

Erato er os.
Eros er eros er eros

er os på sin måde.
Men se et bryst emmer

drejer græsbittert
og det er umuligt

nej, det er muligt:
Her er vi her er vi

med hver sin rose.

Rastløsheden er noget, der findes helt ned på udtryksniveau, hvor ordene altid er på vej videre, et skridt i den rigtige eller forkerte retning. Søndergaard tripper rundt i sproget, men der findes egentlig ingen fast grund under fødderne. Imidlertid, når digtene går hen og bliver decideret liderlige, så sker der noget andet, noget nyt, noget bundløst:

Vi vindes op på viljesspoler
og gnides ind i honning og olie.

Lystslyngen som et sukkerslag
giv mere af det bløde vi vælger

hårde kys på de mærkeligste måder.
Lemmerne løsner sig tungerne giver sig

de er ufuldkomne dyr i takt og vi smiler
mysterier og regnskyl på kroppens mark

synker vi tømmer vi
tæmmer vi en hudflod

mens en klitoris brænder
sit ja i mørket.

onsdag den 24. april 2013

Morten Falck som avatar

Jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, om jeg synes, at Kim Leines Profeterne er en god roman. Som historisk roman betragtet og som roman betragtet i det hele taget er den jo temmelig traditionel. Men det behøver egentlig ikke at være et problem. Hvis man så alligevel skal komme med indvendinger i den retning, handler de jo om, at den er for skabelon-agtig: Hvorfor skal der absolut være en mordgåde? Og hvad med prologen, som den har til fælles med andre, på en måde beslægtede bestsellere af Morten Ramsland, Lars Saabye Christensen. Og afsnittet om branden i København som nærmest er addresseret til de historisk interesserede, ligesom Melville-pastichen med harpunmanden, der også virker lidt påklistret. Eller man kunne tage købmanden som figur, der mindede mig om den temmeligt firkantede skurk fra filmen Avatar (der jo også handler om, hvordan man ødelægger et folk med tætte bånd til naturen, ligesom Morten Falck kan sammenlignes med helten etc.). Det er således en roman, der på en måde er skrevet på bestilling fra et forventet publikum. Når der kommer penge ind i maskineriet, tages der færre chancer, hvad fortællingen angår (hvilket man jo også ser i Avatar). Det er en fortælling, der nemt lader sig omsætte og oversætte, både til andre sprog og til andre medier, fx til en film.

Men egentlig læste jeg romanen af en anden årsag. For det er jo mærkværdigt, hvordan Leine ligesom har vundet troværdighed (etos kalder man det inden for retorikken), når det gælder fortællinger fra og om Grønland. Denne etos udbreder sig på tværs af fiktion og ikke-fiktion, og nu også på tværs af historien. Det bedste og mest originale ved den nye roman knytter sig således også til denne tvetydige tilknytning, som Leines bøger har til Leine selv. Fx den gennemgående historie om hermafroditten i København, som man på en eller anden måde ikke kan lade være med at knytte til Leines selvbiografiske fortælling fra Kalak. Rundt omkring i det fiktive landskab i Profeterne finder man således selvbiografiske spor og fragmenter, Leine dissekeret så at sige. Ikke kun i den fortælling der knytter sig til Morten Falck, men i ligeså høj grad i de mange usympatiske danskere, der befinder sig i Grønland, der måske / måske ikke er udspaltninger af Leine selv, sådan som vi kender ham fra Kalak. Det samme gælder de mange kropsligheder, som der er mange af i romanen, især når den er god, fx i begyndelsen, da Falck ankommer til København, der i mine øjne er romanens højdepunkt. Alle de drifter og kropsvæsker, der lurer rundt omkring i gaderne i København i slutningen af 1700-tallet. Igen er det her svært ikke at associere til Kalak og Leines ankomst til København i denne fortælling. Men så med et rykker Morten Falck sig selv op ved rode, kvitter kæresten (ret pludseligt og på en måde uden sammenhæng med fortællingen i øvrigt) og tager til Grønland. Mao.: Her kunne jeg godt tænke mig, at Leine i stedet havde dvælet mere ved det, som han er bedst til: Det kropslige, drifterne, den besværlige og tvetydige seksualitet, i stedet for at prioritere fortællingens fremdrift.

Nuvel, Løgneren af Martin A. Hansen (en roman som jeg aldrig helt kommer til at holde af) var jo også en radioroman, skrevet på bestilling, og den betragtes som en klassiker i dag. Jeg synes, at Leines roman er bedre end Hansens, så lad mig bare skrotte alle forbehold og (som Roselil) brøle, at Leines roman er god. Den er, med alt hvad det indebærer inden for sin genre og art (bestselleren), faktisk fermt og konsekvent udført. Der ligger et stort og grundigt arbejde bag, og det er bestemt ikke mange forfattere, der kan håndtere en fortælling af den art, slet ikke danske forfattere. Leine kan sit håndværk, både fortællemæssigt og som skribent.

tirsdag den 23. april 2013

Fiktionalitet

Snart udkommer bogen Fiktionalitet, som fem af mine kolleger og jeg har skrevet sammen.

Bogen introducerer begrebet fiktionalitet og viser, hvordan fx politiske taler, dokumentarfilm og facebook-opdateringer kan benytte sig af fiktionaliserede former for kommunikation. Fiktionalitet anvendes således både i og uden for traditionelle fiktioner som et middel til at opnå bestemte mål i virkeligheden. Fiktionalitet bør derfor ikke kun forbindes med romaner, noveller eller spillefilm, men også med andre former for tekster og fortællinger.

Gennem en række analyser vises det i bogen, hvordan afsendere kan bruge fiktionalitet strategisk til fx selvfremstilling, politisk spin, samfundskritik og som redskab til udvikling af den kunst og kulturscene, der i tiltagende grad er medialiseret.

Bogen henvender sig til studerende ved lange og mellemlange uddannelser, hvor der undervises i dansk, litteratur eller kultur og medier, og vil være interessant for gymnasie- og seminarielærere i forbindelse med tværfaglige samarbejder.


mandag den 8. april 2013

OVBIDAT nr. 1

Jeg er jo glad for for det meste, der har Onkel Sklovsky som inspiration eller fætter Khlebnikov, derfor reklame for et kommende tidsskrift: OVBIDAT (organiseret vold begået imod den almindelige tale).Release 20/4. Jeg har fået lov til at kigge med via en pdf og faldt over den djævelske begyndelse på denne tekst(?) af Rasmus Halling Nielsen:


Læs mere her og her.

tirsdag den 2. april 2013

Hørbylundemanden. Månedens gratis e-bog

På Aarhus Universitetsforlags hjemmeside kan man downloade min bog om Højholt, kvit og frit, i hele april måned.


Den grønlandske missionsmarkLidt reklame for et spændende seminar, som et par af mine kolleger står for:

Den grønlandske missionsmark

onsdag 3. april, kl. 12-16, bygn. 1483, lok. 251.
Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 2, 8000 Århus C


Allan Sortkær:
Om den grønlandske missionsmark i 1700-tallet.
Fra Hans Egede og sønner til Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden.

Kim Leine:
Om forfatterskabet med vægt på Profeterne i Evighedsfjorden.

Alle er velkomne

Seminaret er i regi af Litteraturhistorisk emne
Arrangører Hans Hauge & Lis Norup

Spørgsmål m.v. til
Lis Norup
norln(snabelA)hum.au.dk