Installationen Den Herskende Abe - C.I.R.K.A. (Center for Infrahuman Research, Kommunikation og Analyse) fremtræder som et perifert, og muligvis helt glemt, videnskabeligt laboratorium eller forskningskontor.

Titlen henviser til populærvidenskabelige fremstillinger af menneskets forståelse af verdens sammenhæng og oprindelsen af arterne.
Udstillingen stiller grundlæggende spørgsmål ved den måde, vi som mennesker opfatter og interagerer med dyrene. Et forhold, der blandt andet kommer til udtryk i kraft af den måde, dyret gennem historien er repræsenteret i kunsten, religionen og videnskaben.

Værkerne diskuterer også det omgivende samfunds forhold til videnskaben i en samtid, hvor videnskab og forskning ikke umiddelbart har den autoritet, de tidligere har haft.