fredag den 3. oktober 2008

Vidnesbyrd. Danske fortællinger fra tyske koncentrationslejre


Fredag den 10. oktober kl. 15 holder vi reception for bogen Vidnesbyrd. Danske fortællinger fra tyske koncentrationslejre, som vi igennem de seneste 2 år har arbejdet på. Det sker på Nordisk Institut, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Århus C

I bogen fortæller syv dansktalende mænd og kvinder om deres ophold i forskellige tyske koncentrationslejre under anden verdenskrig. De videregiver dermed førstehåndsviden om et emne, der er af uomgængelig historisk vigtighed, og som i stigende grad også er blevet genstand for humanvidenskaberne interesse – fra filosofi og idéhistorie til arbejdet med fortællinger og litteratur.

I disse år, hvor de sidste førstehåndsvidner til nazismens forbrydelser efterhånden forsvinder, er det et påtrængende spørgsmål, hvor erfaringen herefter går hen. Hvem tager byrden og ansvaret på sig? Er det journalisten, filosoffen, politikeren eller historikeren? Sandheden er naturligvis, at alle de nævnte har et ansvar, og at de må forvalte det på forskellig vis.

I erindringsbogen Farvel til Århundredet fremhæver Iboja Wandall-Holm, som også medvirker i Vidnesbyrd, at ”det kæmpestore antal myrdede er så formløst og anonymt, at det udsletter billedet af det enkelte menneske, og gør forestillingen om det skete til en abstraktion”. Der ligger en vis grusom sandhed i, at de enorme tal for dræbte jøder, kommunister, sigøjnere og andre forfulgte grupper til tider i al deres uhyrlighed synes at stå i vejen for en forståelse af de mange enkelte tragedier. Tal og kendsgerninger er vigtige, men kan, hvis de står alene, medvirke til at gruppere og anonymisere. Tal kan skjule noget, som individuelle fortællinger kan fremstille. Det enkelte individs håndgribelige beretning, som altid er anderledes end enhver andens, forbliver et af de vigtigste våben mod tallenes abstraktioner.

Det nye ved bogen er dels samlingen af vidnesbyrd på tværs af køn, lejre og årsager til deportationer, dels at der fokuseres på vidnesbyrdet som personlig og kollektiv erfaring, der skal belære os om fortidens fejltagelser, hvor andre tilgange har haft en tendens til udelukkende at fokusere på, om vidnesbyrdet kunne bruges som pålidelig kilde til at belyse fortiden som sådan, uden meget hensyn til hverken det personlige eller den kollektive erfaring i fortællingen.

De syv vidner i Vidnesbyrd kommer af forskellige årsager og fra forskellige baggrunde til forskellige lejre. Bogens samlede fortælling består af disse enestående fortællinger tilsammen.


Bogen er redigeret af Stefan Iversen, Henrik Skov Nielsen og Stefan Kjerkegaard, alle fra Nordisk Institut, Aarhus Universitet,

Ingen kommentarer: