mandag den 24. januar 2011

Ny bok i serien Modernisme i nordisk lyrikk

SAMSPILL MELLOM KUNSTARTENE

Artikler på svensk, dansk og norsk

I denne boka gjør en gruppe lyrikkforskere enkelte punktnedslag i den
nordiske modernismens mange og varierte former for samspill med andre
kunstarter. Det handler om impulser som dikterne henter fra
bildekunst, musikk, arkitektur m.m.

Innholdsliste:

Per Bäckström & Unni Langås:
Samspill mellom kunstartene. Innledning

Eva-Britta Ståhl:
Musikken i dikten - dikten i musikken
Obstfelder, Hillarp og Harding om Wagner

Louise Mønster:
Byzantiske billeder
Ikoner hos Ekelöf og Nordbrandt

Idar Stegane:
Dikt og bilete hos Lindegren, Åkesson og Økland

Unni Langås:
Plastiske ord
Skulpturdikt i norsk og dansk etterkrigslyrikk

Anders Nilsson:
Modern nordisk poesi och arkitektur

Peter Stein Larsen:
En verdensløs kendsgerning
Ekfrastiske former i nyere nordisk lyrik

Hadle Oftedal Andersen:
Den postmoderne nettverksteksten
Referanser til filosofi og annan kunst hos Strunge og Ulven

Boken er redigert av Hadle Oftedal Andersen, Per Bäckström og Unni Langås.
161 sider.

Inkludert porto og ekspedisjonsgebyr koster boken ca. 21 euro
(motsvarer ca. 157 danske, 167 norske eller 189 svenske kroner).

Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4 bestilles
via e-post til hanna.suomaa[a]helsinki.fi

Vi minner om at man fremdeles kan bestille:
Modernisme i nordisk lyrikk 1. 2005
Stedet - Modernisme i nordisk lyrikk 2. 2008
Nordisk lyrikktrafikk - modernisme i nordisk lyrikk 3. 2009Ingen kommentarer: