mandag den 28. marts 2011

Dansk-norske forbindelser i samtidslitteraturen


Hvad er samtidslitteratur?

De seneste år er der sket en opblomstring af en litterær offentlighed på tværs af nationale grænser. Blogs, trykte og internetbaserede tidsskrifter og litterære seminarer har styrket den skandinaviske litterære offentlighed.

Vi ønsker at bidrage til, at debatten om den nordiske samtidslitteratur også finder sin naturlige plads inden for akademiske rækker. Det overordnede mål med dette symposium er at skabe en kvalificeret dialog om, hvordan dansk og norsk litteratur gensidigt påvirker hinanden, og at kortlægge nogle af de tendenser der findes inden for samtidslitteraturen på tværs af nationale grænser.

Den nuværende litteraturs måde at udfordre sine læsere og at intervenere med virkeligheden på rejser således en række aktuelle spørgsmål og problemstillinger i forhold til køn, politik, æstetik og etik i litteraturen.

Det er sådanne samtidslitterære spørgsmål, som symposiet sigter mod at diskutere.

Seminaret er åbent for alle interesserede. Programmet kan læses i billedet til højre.

Kort til lokalet findes her

http://www.au.dk/personerogbygninger/kort/bygning/1333/

Ingen kommentarer: