onsdag den 2. januar 2008

Apropos


"Den svaghed for at nævne tingene ved navne og tro, at det betyder noget, har forfulgt os siden paradisets tid og har i samme tidsrum holdt os borte fra vor egen virkelighed, vor ejendom, os selv. Det at tillægge ting betydning er en yderst betænkelig sag, hvis der ikke forud for vurderingen eller fortolkningen er gået en tilstand af afventen, hvis man ikke forholder sig aflæsende til dem først. At tillægge noget betydning vil jo sige det samme som at fratage det betydning, at afgrænse det, sætte det i forhold til andre ting. Man kan ikke uden at tage skade på sin sjæl begynde en sådan prioritering af virkeligheden.

Vi kan desværre ikke leve uden at gøre det, men vi skal gøre det med den bevidsthed, at det er en prioritering på et dybest set tilfældigt grundlag. Der vil altid af andre mennesker kunne opstilles andre, som er lige så gyldige. Vores vurdering bliver derved ikke nogen endegyldig og udtømmende vurdering, men et eksempel på en vurdering. Med en sådan ”indstilling” lader selv vor øjeblikkelige virkelighed sig opleve og vurdere og altså i en vis forstand forstå."

Per Højholt i ”Tag hul på virkeligheden” Aarhus Stiftstidende 9/2 - 1967

Ingen kommentarer: