torsdag den 5. september 2013

Skriveriets mangel på ansigt

"Sig mig engang, forestiller I jer at jeg ville lægge så megen møje og så megen nydelse i mit skriveri, tror I at jeg ville sidde så stædigt bøjet over mit forehavende hvis jeg ikke - med temmelig rystende hånd - var i færd med at forberede en labyrint at vove mig ind i, at forskyde min tale til for at åbne underjordiske passager for den, lade den styrte ned og komme langt væk fra sig selv, lade den finde fremspring som sammentrænger og deformerer dens vej, hvor jeg fortaber mig og til sidst kommer til syne for øjne som jeg aldrig skal møde igen. Jeg er uden tvivl ikke den eneste som skriver for ikke længere at have et ansigt. Spørg mig ikke hvem jeg er, og forlang ikke af mig at jeg skal forblive den samme: det er bureaukrat-moral; den forvalter vore papirer. Lad os være fri for den når vi skriver."

Michel Foucault: L'archéologie du savoir (her citeret fra Ellen Kroghs fine gennemgang af hans skrivefilosofi i hendes afhandling om danskfaget Et fag i moderniteten)

Ingen kommentarer: