onsdag den 27. marts 2013

Apokalypser af høns og stilhed

Tænk sig, jeg behøver ikke at skrive mere end disse 5 ord, førend man ved, at det er Grotrian i røret igen. To nye udgivelser, undergrund og overgrund, Alfa og Gyldendal (godt gået Gyldendal), bønner og salmer. Forvent ikke skønsang eller afrundede værker, forvent derimod kortslutninger mellem højt og lavt, komik og patos. Velkommen til salmer uden teologisk soliditet, men med usvigelig digterisk kvalitet. Salmer med masser af spørgsmål, som de ikke selv rummer svarene på, fordi de først og fremmest er poetisk tændte og tænkte, og for alvor sanset helt igennem, uden ørepropper til sjælens højeste fortvivlelse og kroppens dybeste angst. Grin, grovheder, gaveregn og grundforskning i det danske sprog. 

Jeg har udvalgt en af bønnerne, som måske passer på dette forår:


Ingen kommentarer: