onsdag den 2. maj 2012

Velkomsttale til seminar om Das Beckwerk 2. maj 2012


Kære alle

Velkommen til dette eftermiddagsseminar, der sådan set kun har en ting på programmet, nemlig at skue tilbage for at begribe det fænomen, der igennem et tiår gik under navnet Das Beckwerk, men som i dag er lukket og kun findes som museum.

Das Beckwerk opstod i 2002 og var navnet på den kunstneriske virksomhed, der opstod i kølvandet på Claus Beck-Nielsens død i 2001.

Og siden 2001 og frem har teksterne og aktionerne, senere samlet under virksomheden Das Beckwerk, været et vigtigt og skelsættende bidrag, især til den danske og skandinaviske litteraturscene, men også i en bredere kulturel, politisk, filosofisk og medialiseret kontekst.

Undervejs har man både grint og grædt, måske endog begge dele på samme tid. Mange har været forargede, men mindst ligeså mange har jublet.

Carsten Jensen, den danske forfatter og kritiker, har gjort begge dele, men ender alligevel i jublen, når han i sin velskrevne og i øvrigt fremragende introduktion til Nielsens Verdenshistorie skriver:

”Nielsen inkarnerer på en måde globaliseringens paradoks: Dens enorme dynamik undergraver alle hæmmende og begrænsede identiteter og sætter os fri til utopien om det universelle menneske. Men det universelle menneske findes ikke, hverken som borger eller retssubjekt med rettigheder. Af den simple grund, at den universelle stat ikke findes. Så hvad bliver der tilbage, når alle mure er væk, og alle lænker faldet bort? Et nøgent, ubeskyttet menneske, en fredløs uden noget sted på jorden, som han kan kalde sit.”

Nielsens Verdenshistorie er en opsamling af skrifter skrevet i kølvandet på baggrund af Das Beckwerks evige udsending Nielsen, der skriver hjem, men ikke for at komme hjem, snarere tværtimod. Bogen er ligesom Beyond Identity med til at afrunde (om end en afrunding synes umulig) Das Beckwerks umulige og utopiske virke.

Tilbage står vi med Nielsen, men ikke Claus Beck-Nielsen, bare Nielsen: Nielsen på den anden side af Das Beckwerk. Nielsen på den anden side af bogrammen, på den anden side af romanerne og fiktionerne i Selvmordsaktionen, Suverænen. Den bare Nielsen.

Der er så mange ting, der løber sammen i denne til tider både hjemlige og uhjemlige udsending. Globaliseringen, javel, men også mere specifikt, de konsekvenser, som globaliseringen har for os menneskelige stakler, når vi en sen stund forsøger at begribe hvem vi er, hvorfor vi er, hvordan vi er.

Identiteten er selvfølgelig på programmet, og mange har, i mine øjne lidt misforstået, forsøgt at se det som en ganske bestemt identitet, der er på dette program. Jeg ser det dog mere som et eksperiment med alles identitet. Det var også en af grundene til at jeg overvejede at sætte et Nielsen efter alle oplægsholdere i dag, sådan at vi får oplæg af Henrik Skov Nielsen, Anne Myrup Munk Nielsen, Stefan K. Nielsen og naturligvis Nielsen selv.

Nielsen selv? Findes denne Nielsen… selv? Er han snarere vores allesammens fatamorgana, sådan som Carsten Jensen beskriver ham med sit hvide flag og heroiske ironi til sidst i introduktionen?

Vi spørger altså i dag: Hvad var Das Beckwerk? Men vi skulle måske hellere spørge, hvad er Das Beckwerk? Das Beckwerk er måske et museum, men der er ikke meget musealt over det. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål i vente og forhåbentlig flere verdens- og virkelighedsinterventioner på vej fra Nielsens side.


Stefan K. Nielsen, maj 2012

Ingen kommentarer: